Normaal zouden we nu weer terug zijn van een reis naar de Dominicaanse Republiek, maar helaas is er in deze periode bijna niets normaal en konden we als gevolg van het Corona virus ook niet op reis.

In januari hadden we onze plannen voor dit jaar klaar, totdat we in maart geconfronteerd werden met de Lock down en reizen niet meer mogelijk was. Een maand later werden ook de Dominicaanse Republiek en Haïti geconfronteerd met het Corona virus.

Zowel in Haïti als de Dominicaanse Republiek werd de noodtoestand afgekondigd en een avondklok ingesteld. Bedrijven, scholen, universiteiten, winkels, horeca en kerken werden gesloten en men mag alleen het huis verlaten voor medische zorg en het kopen van levensmiddelen.

Sociale voorzieningen zijn er niet, wat betekent dat wanneer je geen werk hebt er ook geen inkomen is. Het gevolg is dat veel gezinnen honger lijden, omdat men onvoldoende geld heeft om voedsel te kopen.

Voedselhulp mao 1
Voedselhulp mao 2

De school  in Mao, waar we vorig jaar de keuken hebben gerealiseerd, is ook gesloten. Het onderwijzend personeel, samen met een aantal vrijwilligers, gebruikt de keuken nu om voedselpakketten samen te stellen die uitgedeeld worden aan mensen die in een schrijnende situatie verkeren. We hebben € 500,= gedoneerd voor het inkopen van levensmiddelen.

Voedselhulp mao 3
Voedselhulp mao 4

We hebben wekelijks contact middels whatsapp en blijven zo goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zijn momenteel ca. 24.000 geregistreerde besmettingen en 650 overledenen. Dit zijn de officiële cijfers, maar zelfs de overheid zegt dat de werkelijke aantallen veel hoger liggen. Veel ziekenhuizen melden niet of lopen 3 maanden achter met de rapportage. Het probleem is dat men zich niet houdt aan de maatregelen en daardoor het aantal besmettingen toeneemt.

Haiti Tippy tap
Haiti Tippy tap 1

Voor Haïti geldt dezelfde situatie (4.500 geregistreerde besmettingen en 80 overledenen). In Savanne is tot op dit moment nog  geen Corona geconstateerd, het dorp ligt vrij geïsoleerd zodat de situatie redelijk “veilig” is, maar ook de aanvoer van levensmiddelen is een groot probleem.

In samenwerking met Water for everyone zijn er “Tippy Taps” geconstrueerd. Tippy Taps zijn eenvoudige contructies van een jerrycan, die aan een houten stellage wordt gehangen samen met een stuk zeep en middels een “voetpedaal” bediend wordt. Zo kan men op een hygiënische manier handen wassen en wordt tevens minder water gebruikt.

Tippy tap

Ons plan is nog steeds om dit jaar in Sajanoa (Dom.Rep.) 26, in Alta Gracia (Dom.Rep.) 52 en in Savanne (Haïti) 26 latrines te bouwen. Deze projecten denken we uit te kunnen voeren zonder dat we daar zelf bij aanwezig zijn. Voorwaarde is wel dat de noodtoestand in de DR en Haïti opgeheven wordt en er vrij verkeer mogelijk is, zodat Negro één en ander kan voorbereiden en uitvoeren.

We weten nog niet hoe de wereld eruit ziet na Corona, maar we hopen en bidden dat er snel een medicijn en vaccin gevonden wordt dat voor iedereen beschikbaar is en een einde maakt aan het virus met alle nadelige gevolgen van dien. In de tussen liggende tijd proberen we wegen te vinden om ons werk toch door te laten gaan.

Met hartelijke groet,
Arjan en Wil Groeneveld