Beste vrienden,

Niet alleen in Nederland zijn het roerige tijden, ook de projectlanden waar we actief zijn hebben het moeilijk.

Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek wordt op dit moment, in Sajanoa, druk gebouwd aan 26 latrines, die we voor het einde van het jaar klaar willen hebben. Door de wereldwijde crisis zijn de prijzen ongeveer met 40% gestegen. Voor een deel komt dit door gestegen materiaal prijzen, maar ook de zwakke euro ten opzichte van de sterke dollar speelt ons parten. Gelukkig dat we alles vanuit Nederland kunnen organiseren en we dus geen reiskosten hebben.

Afbeelding1
Afbeelding4
Afbeelding3
Afbeelding2
Afbeelding5

In Capotillo is gestart met de uitbreiding van het waterleidingsysteem wat we in 2014 aangelegd hebben. Naast Capotillo worden ook de omliggende dorpen op het nieuw aan te leggen systeem aangesloten en kunnen er ongeveer 640 gezinnen gebruik van maken. Het mooie van dit project is, dat het na jaren lobbyen, gelukt is om het grootste deel van het project (€230.000,=) gefinancierd te krijgen door nationale organisaties, waaronder INAPA (nationaal waterleidingbedrijf), Indenor en de provincie.
Op 11 november jl vond de officiële start plaats met de nodige hoogwaardigheidsbekleders en donoren. Het project wordt weer grotendeels uitgevoerd door de plaatselijke bevolking.

Afbeelding6
Afbeelding7

Haïti

In Haïti is de situatie dramatisch. De meeste hulpverleners hebben inmiddels het land verlaten, omdat hun veiligheid niet gewaarborgd is. Bendes controleren het land, plunderingen, berovingen en kidnapping zijn aan de orde van de dag.
Sinds 12 september is het land in lockdown en is er gebrek aan alles. Benzine kost ongeveer €13,=/liter als het al te krijgen is. Een zak rijst kostte voorheen €20,= nu het dubbele. Er heerst hongersnood en men is bang voor een cholera uitbraak, door gebrek aan schoon drinkwater. Het is voor ons momenteel onmogelijk om projecten uit te voeren. We proberen nu met de contacten die we nog hebben, kleinschalige hulp te bieden, door geld over te maken voor voedselpakketten maar zelfs dat is moeilijk.

Burkina Faso

In Burkina Faso is de politieke situatie niet stabiel, er heeft (weer) een staatsgreep plaatsgevonden waarbij de ene militair vervangen is door een andere. Voor zover wij weten zonder bloedvergieten, de nieuwe machthebber lijkt de steun van het hele leger te hebben.  
We hebben contact gehad met onze partner en de verwachting is, dat de staatsgreep geen invloed heeft op het project ‘versterking van het opleidingscentrum Dori’. Inmiddels is het benodigde bedrag bij elkaar en kan er, wanneer alles goed gaat, in januari gestart worden met het bouwen van het klaslokaal en het boren van de waterput.
Inmiddels is het schooljaar begonnen en kregen we bericht dat ABOS de mogelijkheid heeft om een perceel grond van 3000 m2 te kopen. Dit terrein ligt vlakbij de school en is uitstekend geschikt voor de uitbreiding van de schooltuin, waarvoor het huidige terrein eigenlijk te klein is, om zowel in  groente als opkweek van boompjes te voorzien. Wij zien dit als een unieke kans om de tuinbouw (zowel onderwijs en schoolmaaltijd) van de school te versterken en zullen de aankoop voor een deel voor onze rekening nemen.

.

Afbeelding8
Afbeelding9
Afbeelding10

Het reizen naar Haïti en Burkina Faso is momenteel te gevaarlijk, daarom zijn we blij met de contacten die we ter plaatse hebben en middels whatsapp en email kunnen communiceren, om zo samen op afstand het nodige te kunnen realiseren. Ondanks alle beperkingen zijn we dankbaar voor alles wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is en blijken we op “afstand” ook het nodige voor elkaar te kunnen krijgen.

We bedanken iedereen die begaan is met het lot van de mensen in de Dominicaanse Republiek, Haïti en Burkina Faso en voor de steun aan YDF, om mensen te helpen die het zo nodig hebben. Wij doen ons uiterste best om het werk voort te zetten en zoeken naar nieuwe wegen om dit te realiseren.

Ook namens de mensen in de Dominicaanse Republiek, Haïti en Burkina Faso een gezegende kerst en een gelukkig en gezond nieuw jaar toegewenst.

Met hartelijke groet,
Arjan en Wil Groeneveld