ANBI/Beleidsplan
Statuten/jaarrekening

ANBI

Per 8 juni 2012 heeft de Belastingdienst Stichting Youth Development Foundation aangemeld als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting Youth Development Foundation onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten. Hierdoor kunnen donaties, sponsorgelden en giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Hieronder de beschikking.

Anbi beschikking ydf

Hieronder vindt u ons beleidsplan, de statuten en jaarrekeningen.

Beleidsplan ydf

Statuten ydf

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014