Ons verhaal

Over Arjan en Wil

Al jaren hadden we de wens om minderbedeelden en met name jongeren op deze wereld niet alleen op afstand financieel te steunen, in de vorm van donaties aan goede doelen, maar direct ter plaatse samen met jongeren en hun families te werken aan betere leefomstandigheden met uitzicht op een betere toekomst. Nadat we in 2007 ons bedrijf hadden verkocht, kregen we meer tijd om onze plannen te verwezenlijken. Na eerst ervaring te hebben opgedaan bij World Servants en Mano a Mano, hebben we in 2012 de Stichting Youth Development Foundation opgericht. We voeren projecten uit in de Dominicaanse Republiek en Haïti, waarbij de zelfwerkzaamheid van de lokale bevolking essentieel is. Met onze technische- en medische achtergrond dragen we onze kennis over en helpen mensen een eindje op weg naar zelfredzaamheid.  

YDF Arjan uitleg latrines
YDF Wil met jongetje

Wat doen we

 

We helpen kansarme jongeren in ontwikkelingslanden een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen, in een duurzame omgeving met schoon water, goed voedsel, kleding, medische voorzieningen, scholing en goede huisvesting in een veilige leefomgeving, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke overtuiging.

Hoe doen we het

Via onze partners in de Dominicaanse Republiek en Haïti krijgen we aanvragen voor hulp bij kleinschalige projecten. Bijvoorbeeld het aanleggen of verbeteren van een waterleidingsysteem, het bouwen van latrines, het bouwen van een klaslokaal, het verkrijgen van lesmateriaal, het faciliteren van basis gezondheidzorg trainingen etc. etc.

Onze aanpak

Na een aantal jaren met groepen jongeren uit Nederland naar de Dominicaanse Republiek te zijn geweest, ontwikkelde zich het idee dat hulp bieden effectiever is wanneer je de mensen die het betreft, zelf actief inschakelt om de projecten uit te voeren.
Door zelfwerkzaamheid is het veel meer  “hun” project, is de betrokkenheid groter (ze moeten er zelf het nodige aan doen), zijn ze veel meer bereid de zaken goed te onderhouden, is het  goed voor hun eigenwaarde en doen ze ervaring op. 
Bovendien wordt aanzienlijk bespaart op reis- en verblijfkosten en wordt het milieu minder belast, wanneer je niet met groepen vrijwilligers uit Nederland de projecten uitvoert.
Wanneer er een projectaanvraag binnenkomt, wordt in eerste instantie gekeken of deze past binnen de doelstellingen van YDF en worden de “waarom, hoe, waar en wanneer” vragen gesteld. De aanvragers moeten zelf hun projectplan maken en onderbouwen. De plannen worden getoetst op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, financiering en duurzaamheid.

Hierbij wordt ook gekeken naar wat de bevolking zelf kan bijdragen door middel van bv arbeid, materialen, transport etc., wat de financiële draagkracht is en wat het oplevert. Als een plan is goedgekeurd met de definitieve begroting,  planning en werkplan, inclusief beschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en wijze van rapporteren, wordt het geheel in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd en ondertekend. Materialen worden door YDF lokaal ingekocht. Rekeningen voor gemaakte kosten worden overgelegd. De begeleiding door YDF geschiedt, afhankelijk van de complexiteit van het project, op afstand of ter plaatse. Bij oplevering van het project wordt er een evaluatie verslag gemaakt met mogelijke verbeterpunten. YDF blijft het project nog minimaal 5 jaar volgen en controleren op de uitgangspunten en stuurt zo nodig bij. YDF voert de projecten uit in samenwerking met lokale organisaties. Korte lijnen, zelfwerkzaamheid, kleinschalige concrete projecten en weinig tot geen overheadkosten zijn de sleutels tot succes.