Op 27 mei j.l. startte onze reis naar de Dominicaanse Republiek.

Sajanoa

Als eerste gingen we naar Sajanoa om er 26 latrines te bouwen. Het project was lokaal goed voorbereid, alle putten waren gegraven en het materiaal aanwezig. De dorpelingen hielpen fantastisch mee, zodat we de klus in één week geklaard hadden.                                                                                         

Dit ondanks de tropische regenbuien die bijna dagelijks in de loop van de middag het dorp omtoverden tot één grote modderpoel.

We bivakkeerden in het huisje van de timmerman die ons hielp bij de bouw. Zijn  vrouw zorgde voor het eten. Het gezin bestond uit vader, moeder en 8 kinderen. Met 14 personen in een huisje van ca. 5×10 m is toch redelijk krap naar onze maatstaven, maar daar geen enkel probleem.

Na de officiële overdracht en de toezegging dat we eind dit jaar een vervolg geven met nog eens 26 latrines, werden we hartelijk uitgezwaaid en vertrokken we naar Privada.

Privada

Hier hebben we de laatste hand gelegd aan een waterleidingsysteem.

 

Wij hebben voor het ontwerp en de materialen gezorgd, de bewoners van het dorp hebben zelf het hele systeem aangelegd.

Het water komt uit de bergen en wordt via een pijpleiding van ca. 1.5 km naar een grote voorraadtank in het dorp geleid van waaruit de aansluitingen naar de huizen gaan.

De ca. 400 inwoners hebben nu iedere dag voldoende water van goede kwaliteit

Mao

Verder naar Mao, hier staat de school waar we al langere tijd contacten mee hebben.  In januari zijn we gestart met de bouw van een eetzaal met keuken. Bij aankomst bleek tot onze grote verrassing dat ze de keuken en eetzaal al in gebruik hadden  genomen.  Ca. 160 kinderen krijgen nu in verschillende shifts driemaal per week een ontbijt. Voor ons onvoorstelbaar dat kinderen, die vaak lopend een grote afstand naar school hebben afgelegd, met een lege maag aan de lessen moeten beginnen.

Voor de inrichting/afwerking zijn er nog zaken als koelkasten, ventilatoren, voorraadkasten, schilderwerk etc. nodig. De komende tijd gaan we kijken of we dit kunnen realiseren.

Savane

De droge periode wordt ten gevolge van de klimaatverandering zowel in de Dominicaanse Republiek als Haïti steeds langer en in de regenperiode valt er minder regen. Het gevolg is dat bestaande waterbronnen steeds minder water geven of zelfs geheel opdrogen. In Savane het dorpje in Haïti is de situatie schrijnend. In overleg met de pastor uit het dorp gaan we met een aantal technische mensen uit de Dominicaanse Republiek de komende maanden proberen of we de bestaande bronnen zodanig kunnen renoveren, dat het dorp toch weer voldoende water krijgt.

Capotillo

In Capotillo speelt het zelfde probleem alhoewel niet zo schrijnend als in Haïti, maar het aantal mensen (ca. 3600) die afhankelijk zijn van bronnen, die steeds minder water produceren, is veel groter. Er is inmiddels een bron gevonden van voldoende capaciteit en goede kwaliteit, maar deze bevindt zich in een zeer moeilijke toegankelijk gebied in de bergen op 3 km afstand van het dorp.

Momenteel  werken we aan het ontwerp en wordt er gekeken of er meerdere sponsoren gevonden kunnen worden om het geschatte bedrag van ca. € 250.000,= bij elkaar te brengen.

Potrero

Een paar dagen voor ons vertrek naar Nederland kregen we een telefoontje uit Potrero, een dorpje in de buurt van Hatillo, waar we eerder een aantal projecten hebben uitgevoerd, met de vraag of we alstublieft naar hun toe wilden komen om naar hun waterprobleem te kijken. Tot op heden vingen ze regenwater op in regentonnen/putten, maar door gebrek aan regen hebben ze een groot tekort, kunnen ze op het land niets verbouwen en hebben ze hun vee moeten verkopen.  Een complex probleem wat ook wij zo 1,2,3 niet kunnen oplossen. Na alles bekeken te hebben namen we afscheid met de belofte dat we de komende tijd na gaan denken of we een oplossing kunnen vinden.

Dankbaar voor wat we konden realiseren maar met een hoofd vol vragen hoe we mensen daar verder kunnen helpen, keerden we weer naar onze thuisbasis in Nederland waar alles zo perfect geregeld is.