In Hatillo de San Lorenzo, een klein stadje ca. 20 km ten westen van Santiago, had men in het verleden een waterleidingsysteem met zuivering. Door jarenlang achterstallig onderhoud is het systeem door INAPA buiten bedrijf gesteld en zijn de bewoners aangewezen op water wat met tankwagens aangevoerd moet worden.

YDF Hatillo
YDF Hatillo 1

Omdat dit ontoereikend is hebben de bewoners het initiatief genomen om zelf een waterleidingsysteem aan te leggen, waarbij het water uit een nabijgelegen irrigatiekanaal gehaald wordt. Dit water is ongeschikt voor consumptie, maar kan voor alle andere doeleinden goed gebruikt worden.

Een groot deel van de projectkosten is door de bewoners zelf bijeen gebracht. Wij hebben hen ondersteund met technische kennis en de levering van o.a. pijpen en bouwmateriaal voor het pomphuis.

YDF Hatillo 2
YDF Hatillo3

Bij de lokale basisschool hebben we buffertanks en wasbakken geplaatst zodat de kinderen hun handen kunnen wassen en de toiletten doorspoelen.
Het EPHA team heeft een training gegeven aan het onderwijzend personeel en lesmateriaal ter beschikking gesteld op het gebied van sanitatie en hygiƫne.