Ons eerste project wat we volledig uit zijn gaan voeren met de lokale bevolking zonder vrijwilligers uit Nederland.

Capotillo, een dorpje met ongeveer 1000 inwoners in het Noord- westen van de Dominicaanse Republiek aan de grens met Haïti. Er is een waterleidingsysteem wat gevoed wordt door een bron in de bergen op ca. 3 km afstand van het dorp. Het probleem was dat de bron in de droge periode praktisch geen water gaf. Daar komt bij dat door de overvloedige boomkap op de hellingen van de bergen in Haïti, de droge periode steeds langer duurt en de regen op andere plaatsen valt. Zo duurde de laatste droge periode 5 maanden en had het dorp bijna geen water.

Samen met de inwoners hebben we een nieuwe bron gevonden die wel het hele jaar een constante hoeveelheid water levert. Om deze bron aan te sluiten op het bestaande systeem moest er ruim 1200 m waterleiding aangelegd worden in de bergen, moesten er bufferputten gebouwd en filters aangebracht worden in zowel de “oude” als de “nieuwe” bron.

Na een jaar voorbereiding zijn we op        1 juni vertrokken naar Capotillo. Bij aankomst bleken alle benodigde materialen aanwezig. De bufferputten waren zo goed als klaar en er was al een flink stuk van het leidingtracé gegraven.

Bijna alle mannen (ongeveer 230) uit Capotillo, werkten in verschillende ploegen van 20-25 man ’s morgens aan het project om ’s middags hun eigen werk weer op te pakken

Omdat de afstand naar het dorp te groot was ging er met elke groep en “kok” mee die ter plaatse op een houtvuur een warme maaltijd bereidde. Het was geweldig om mee te maken hoe gemotiveerd er gewerkt werd en dat bij temperaturen van rond de 35 C en een relatieve vochtigheid tussen de 50 en 70%!

Ruim binnen de geplande tijd was het project klaar en niet onbelangrijk, ook binnen het beschikbare budget.

Het spannendste moment was toen de kraan van de nieuwe bron werd open gezet en we bij de watertoren wachten of het water daar aankwam met de hoeveelheid die we vooraf berekend hadden. Wat duurt wachten dan lang, zeker wanneer er onderweg nog op verschillende plaatsen lucht in de leidingen zit. Na ongeveer een half uur begon de waterstroom  aan te zwellen en kwam de berekende hoeveelheid van 5 m³/h in de watertoren.

De vreugde was groot. Het hele jaar door verzekerd van water. Door het plaatsen van de filters is de kwaliteit van het water aanzienlijk verbeterd en de kans dat het systeem verstopt raakt door vervuiling bijna nihil.

Bij de officiële overdracht van het systeem waarbij een groot deel van het dorp aanwezig was werden we uitvoerig bedankt door de burgemeester, de voorzitter van de dorpsraad en de pastor van de plaatselijke gemeente. Wij op onze beurt hebben iedereen bedankt voor hun inzet en gastvrijheid. Geweldig om mee te maken hoe je samen met eenvoudige middelen tot een geweldig resultaat kunt komen.

In december 2015 kregen we een telefoontje dat na langdurige en hevige regenval, het inlaatfilter was los gespoeld en 20 m lager in het ravijn terecht was gekomen. Goede raad was duur, maar nu bleek de meerwaarde van het feit dat ze zelf het filter gebouwd hadden. Met ons advies op afstand en de burgemeester die het benodigde materiaal ter beschikking stelde, hebben ze zelf een nieuw filter gebouwd inclusief modificaties!